W jaki sposób Wskaźnik jakości powietrza lub AQI wpływa na mojego psa? AQI to wskaźnik służący do raportowania codziennej jakości powietrza. Informuje o tym, jak czyste lub zanieczyszczone jest twoje powietrze, i jakie związane z tym skutki zdrowotne mogą Cię zainteresować.

AQI koncentruje się na skutkach zdrowotnych, które Ty lub Twój pies mogą odczuć w ciągu kilku godzin lub dni po oddychaniu zanieczyszczonym powietrzem. EPA oblicza AQI dla pięciu głównych substancji zanieczyszczających powietrze regulowanych ustawą o czystym powietrzu: ozon w warstwie przyziemnej, zanieczyszczenie cząsteczkowe (znane również jako cząstki stałe), tlenek węgla, dwutlenek siarki i dwutlenek azotu.

Dla każdej z tych substancji zanieczyszczających EPA ustanowiła krajowe normy jakości powietrza w celu ochrony zdrowia publicznego. Ozon na powierzchni ziemi i cząsteczki unoszące się w powietrzu to dwa zanieczyszczenia, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia ludzi i psów w tym kraju.

Zrozumienie wskaźnika AQI dla zdrowia płuc u psa

Jak działa AQI?

Pomyśl o AQI jako mierniku, który biegnie od 0 do 500. Im wyższa wartość AQI, tym wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza i większe zagrożenie dla zdrowia. Na przykład wartość AQI dla 50 reprezentuje dobrą jakość powietrza z niewielkim potencjałem wpływu na zdrowie publiczne, podczas gdy wartość AQI w stosunku do 300 reprezentuje niebezpieczną jakość powietrza.

Wartość AQI 100 zasadniczo odpowiada krajowej normie jakości powietrza dla zanieczyszczenia, która jest poziomem ustalonym przez EPA w celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Wartości AQI poniżej 100 są ogólnie uważane za zadowalające. Gdy wartości AQI przekraczają 100, jakość powietrza jest uważana za niezdrową - najpierw dla niektórych wrażliwych grup ludzi, a następnie dla wszystkich, ponieważ wartości AQI stają się wyższe.

Zrozumienie AQI

Celem AQI jest pomoc w zrozumieniu, co oznacza lokalną jakość powietrza dla Ciebie i Twojego psa. Aby ułatwić zrozumienie, AQI jest podzielony na sześć kategorii:

Podstawy wskaźnika jakości powietrza (AQI) dla Twojego psa

Każda kategoria odpowiada innemu poziomowi troski o zdrowie. EPA przypisała określony kolor do każdej kategorii AQI, aby ułatwić ludziom szybkie zrozumienie, czy zanieczyszczenie powietrza osiąga niezdrowy poziom w ich społecznościach.

Na przykład kolor pomarańczowy oznacza, że ​​warunki są „niezdrowe dla wrażliwych grup”, podczas gdy czerwony oznacza, że ​​warunki mogą być „niezdrowe dla wszystkich” i tak dalej.

Sześć poziomów problemów zdrowotnych i ich znaczenie to:

  • 🟩 „Dobry” wskaźnik AQI wynosi od 0 do 50. Jakość powietrza jest uważana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub nie stanowi żadnego zagrożenia.
  • 🟨 „Umiarkowany” AQI wynosi od 51 do 100. Jakość powietrza jest akceptowalna; jednak w przypadku niektórych zanieczyszczeń może wystąpić umiarkowany problem zdrowotny dla bardzo małej liczby osób. Na przykład osoby niezwykle wrażliwe na ozon mogą odczuwać objawy ze strony układu oddechowego.
  • 🟧 Wskaźnik AQI „Niezdrowy dla wrażliwych grup” wynosi od 101 do 150. Chociaż ten zakres wskaźnika AQI nie dotyczy ogółu społeczeństwa, osoby z chorobami płuc, osoby starsze i dzieci są bardziej narażone na kontakt z ozonem, podczas gdy osoby z chorobami serca i choroby płuc, starsi dorośli i dzieci są bardziej narażeni na obecność cząstek w powietrzu.
  • 🟥 „Niezdrowy” AQI wynosi od 151 do 200. Każdy może zacząć odczuwać negatywne skutki zdrowotne, a członkowie wrażliwych grup mogą doświadczyć poważniejszych skutków.
  • 🟪 „Bardzo niezdrowy” wskaźnik AQI wynosi od 201 do 300. Wywołałoby to alert zdrowotny oznaczający, że każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.
  • 🟫 „Niebezpieczne” AQI większe niż 300. Spowodowałoby to ostrzeżenia zdrowotne o stanach nadzwyczajnych. Cała populacja jest bardziej zagrożona

Aplikacje pogodowe w technologii mobilnej obejmują dane AQI

Sprawdź aplikację pogodową na telefonie komórkowym, aby sprawdzić, czy zawiera wskaźnik jakości powietrza (AQI) dla Twojej lokalizacji. Większość aplikacji pogodowych zawiera teraz te dane lokalne. Upewnij się, że przebywanie na zewnątrz jest zdrowe dla Ciebie i Twojego zwierzaka, na podstawie odczytów przewidzianych dla AQI.

Aplikacje AQI Weather obejmują wskaźnik jakości powietrza dla ludzi i zdrowia zwierząt
 

Rozwiązania filtru powietrza K9 Mask® do różnych odczytów AQI

K9 Mask® zaprojektował dwa różne filtry powietrza na różne dni AQI.
Maska na twarz z filtrem powietrza dla psów w złym indeksie jakości powietrza aqi

Co sprawia, że ​​filtry powietrza „Clean Breathe” są wyjątkowe?

 • Używaj w „Umiarkowanych” do „Niezdrowych” AQI 100-250.
 • Filtr z węglem aktywnym łączy się z cząsteczkami zanieczyszczeń powietrza, redukując toksyny i ozon.
 • Filtr cząstek stałych PM10 + wyłapuje kurz, popiół, kłaczki, sadzę i pyłki.
 • Redukuje ozon o 90%.
 • Filtruje 99% widocznych cząstek w powietrzu.
 • Dłuższy czas noszenia na psie przez 30 minut przy stałym monitorowaniu wizualnym.

K9 Mask Clean Breathe Dog Filtr powietrza dla złej jakości powietrza AQI

Co sprawia, że ​​filtry powietrza „Extreme Breathe” są wyjątkowe?

 • Używaj w „niezdrowych” do „niebezpiecznych” AQI 250-500.
 • N95 filtruje do 95% cząstek stałych nie zawierających oleju.
 • PM2.5 filtruje szkodliwe toksyczne cząsteczki o szerokości zaledwie 2.5 mikrona, takie jak dym, popiół, kurz, chemikalia, alergeny, pyłki, sadza, smog i bakterie.
 • Filtr z węglem aktywnym wiąże się z cząsteczkami zanieczyszczeń, redukując toksyny i ozon.
 • Redukuje ozon o 90%.
 • Krótszy czas noszenia psa przez 10 minut przy stałym monitorowaniu wzrokowym.

K9 Mask N95 Extreme Breathe Dog Filtr powietrza dla złej jakości powietrza AQI

POWIĄZANE ARTYKUŁY:

Jaka jest różnica w cząstkach stałych PM2.5 i PM10?

Dym z pożarów jest do 10 razy bardziej szkodliwy niż inne zanieczyszczenia powietrza

Co musisz wiedzieć o dymie Wildfire dla swojego zwierzaka

Co zrobić, jeśli Twój pies wdycha dym

Czy pies powinien nosić maskę z filtrem powietrza w celu zanieczyszczenia powietrza?

Jakie jest zmieniające się ryzyko i ciężar pożarów w Stanach Zjednoczonych?

Filtr powietrza maski K9 dla psów o niskiej jakości powietrza AQI